Joseph Ratzinger "leateistázta" a nácikat

Ratzinger részéről az egyik leginkább szekuláris országba látogatni valószínűleg értelmetlenség volt. A hírek szerint kevesebben jöttek el a "tömegelésére", mint amennyit vártak. Egy olyan országban, amely eleve nem katolikus, és ezen kívül az ateista mozgalmak legnagyobb kortárs alakjait adja, amely Richard Dawkins, Stephen Hawking hazája, esztelenség volt egy ennyire buta, provokatív nyilatkozatot tenni.

(a kép montázs)

Joseph Ratzinger, foglalkozására nézve pontifex maximus (gy.k. Benedikt álnéven pápa) ismét tanúsította azt, hogy milyen magabiztosan képes otromba, félművelt butaságokat világgá kürtölni.

Történt, hogy nagy-britanniai látogatása során egy beszédben a következőket találta kinyilatkoztatni:

"Even in our own lifetime, we can recall how Britain and her leaders stood against a Nazi tyranny that wished to eradicate God from society and denied our common humanity to many, especially the Jews, who were thought unfit to live,"

Magyarul:

"Saját életünkben is fel tudjuk idézni, ahogy Britannia és vezetői a Náci diktatúra ellen léptek fel, amely Istent száműzni akarta a társadalomból, és megtagadta közös emberi mivoltunkat sokaktól, különösen a zsidóktól, akiket alkalmatlannak találtak az életre"

valamint:

"As we reflect on the sobering lessons of atheist extremism of the 20th century, let us never forget how the exclusion of God, religion and virtue from public life leads ultimately to a truncated vision of man and of society and thus a reductive vision of a person and his destiny."

Magyarul:

"Ahogy a huszadik századi ateista szélsőségesség kijózanító leckéit felidézzük, ne felejtsük soha, hogy Isten, a vallás és az értékek kizárása a nyilvánosságból végül az ember és a társadalom kurta szemléletéhez vezet, és azáltal az emberi sorsok redukált szemléletéhez." (Szóismétlés az eredetiben. Szegény, még ezt sem tudta megoldani.)

Nos, hát amikor "nagy" emberek teátrálisan szónokolnak, sokszor megpróbálnak valami olyasmit beadni, amit kicsit általánosítva, kicsit emelkedett stílusban tesznek, és ezért a naív hallgató könnyen beveszi. Az ilyen szónoklatok egyik jellegzetes húzása az, hogy "és" logikai kapcsolattal összekötnek olyan dolgokat, amelyek nem feltétlenül vannak ekvivalens viszonyban. Sőt. Szögezzünk tehát le pár dolgot!

  1. A huszadik század két nagy diktatórikus ideológiája, amelyet ilyen kontextusban emlegetni szoktak, a kommunizmus és a nácizmus. Ezen belül a kommunizmust szokták összehozni az ateizmussal. A kommunizmus és az ateizmus ugyan valóban összefügg, de nem szervesen. A kommunisták egyházellenességének és ateizmusának oka inkább az, hogy a vallások előtte az elnyomó hatalom részét képezték. A kommunizmus nem azért volt diktatórikus, mert ateista volt, és elsősorban azért üldözték az egyházakat, mert az előző hatalom részét képezték, és reakciósok voltak. Nem minden vallás, egyház, pap volt mindig üldözött, amikor például az egyházak befeküdtek a hatalomnak, akkor az egyház és az állam nagyon is sokszor összedolgozott, például a besúgásoknál Magyarországon is.
  2. A kommunizmus maga is egyfajta "vallás", legalábbis az igazán fanatikus formájában. Így például Julian Young a "The Death of God and The Meaning of Life" című könyvében isten halála előtti illetve utáni filozófiákra osztja a könyvét. Az előző filozófiák azok, amelyek még hittek abban, hogy van valamilyen "igaz világ". Ez az igaz világ a keresztény vallásokban a túlvilág, a kommunizmusban a kommunista állam. Mindkét ideológia alapját képezi ez az "igaz-világ" hit, amely természetesen igazolatlan. Ezért hit.
  3. A másik diktatúra, ami itt hangsúlyosan szerepel, az a nácizmus. A nácik közel sem voltak ateisták. Sokan közülük keresztény hívők voltak, mások a keresztény és egyfajta újpogány, viking-szerű vallás zagyva keverékében hittek. Volt a nácizmusban részleges egyház-üldözés, de inkább a rendszer ellenségeit üldözték. Emellett ugyanis az egyház, és a Vatikán is részben kooperált a náci diktatúrával a zsidók üldözésében.
  4. Ha már zsidóüldözés, ebben a katolikus vallás sem volt rest a történelem folyamán. Vajon Ratzinger erről a leckéről mit mondana? Persze Spanyolországban a reconquista utáni zsidó pogromok még nem írthattak ki annyi zsidót, mint modern, huszadik századi technológiával képesek voltak később, de a szándék hasonlóan megvolt az egyház részéről a zsidók üldözésére a történelem során. Ahogy mondani szokták: "igény volt rá".
  5. Ratzinger maga a Hitlerjugend tagja volt. Lehet magyarázni, hogy gyerek volt, és meg is lehet ezt bocsátani, de azért igencsak hiteltelen baklövés egy ilyen embertől ezek után ilyeneket nyilatkozni. Ő legalábbis nem eléggé állt ellen a nácizmusnak.
  6. Ami az értékeket, azaz erkölcsöt és a vallást illeti, sokadszorra hívjuk már fel a figyelmet, hogy létezik világi erkölcs, és ahogy az ember elnézi például az egyházi pedofília-botrányokat, pont Ratzingernek nem igazán van mit itt sem magas lóról szónokolnia. Egyébként semmi nem igazolja, hogy a hívő emberek erkölcsösök volnának, és hogy a vallási erkölcs erősebb, jobb volna, mint egy ateista etika. Sőt.

Ez valódi kép Ratzingerről, mint Hitlerjugendről.

A huszonegyedik században a helyzet az, hogy a vallások bizony a társadalom hátrahúzó, lemaradó, legjobb esetben felzárkózó tényezői. A vallás kullog a tudomány után. A világi erkölcs, a világi filozófia is erősebb, mint a vallásos erkölcs és filozófia. A statisztikák szerint tudósok, filozófusok, értelmes emberek, felvilágosultabb országok egyre nagyobb része ateista.

Ratzinger részéről az egyik leginkább szekuláris országba látogatni valószínűleg értelmetlenség volt. A hírek szerint kevesebben jöttek el a "tömegelésére", mint amennyit vártak. Egy olyan országban, amely eleve nem katolikus, és ezen kívül az ateista mozgalmak legnagyobb kortárs alakjait adja, amely Richard Dawkins, Stephen Hawking hazája, esztelenség volt egy ennyire buta, provokatív nyilatkozatot tenni.

De nem is állítjuk, hogy a hívők a társadalom értelmesebb rétegeit adják, mi sem demonstrálja ezt jobban, minthogy egyik fővezérüknek ennyi esze van.

Joseph, ihr habt diesen Kulturkampf schon längst verlohren!

Hozzászólások

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Mi odahaza csak "Wehrmachtosnak" hívjuk. :)
A karikatúrát látva úgy tűnik ez másnál is így van.

+1

Kedves Szerző!

Azért Ratzingert nem kell szeretni, de én úgy gondolom, hogy ha az ember már egy "Józanész" fantázianevű portálra írogat, akkor hallgasson a józan eszére, és olvasson annak utána, amiről ír. Ha a magyar Wikipedia cikknek nem is hiszünk, akkor mondjuk az alábbi Times Online cikket már csak-csak érdemes volna elolvasni:

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article382076.ece

Szóval a tények (a tisztánlátás kedvéért):

  • Ratzinger apja náciellenes volt, amiért a családnak többször költöznie kellett
  • Ratzinger 14 éves korában lépett be a Hitlerjugendbe, amikor az KÖTELEZŐ volt
  • A Hitlerjugend kötelékében légvédelmi feladatokat látott el, és amikor Magyarorszgára küldték aknákat telepíteni, DEZERTÁLT, amiért le is csukták.

Én jómagam is túlzásnak érzem a nácizmust és a kommunizmust az ateizmussal azonosítani, mert jómagam ateista vagyok, de kommunista vagy náci nem. Azt azonban nem hiszem, hogy ez az írás jobb fényt vetne ránk (ateistákra), mint Benedek pápa kijelentései a keresztényekre, ugyanis semleges nézőpont helyett sértődöttséget, tényszerűség helyett pedig durva manipulációkat tartalmaz.

Az írás a karikatúrát leszámítva objektív és pártatlan képed ad a pontifex maximus által képviselt vallásról. Sem sértődöttséget nem okozhat, sem pedig manipulációt nem tartalmaz, bár valóban azokat a tényeket nem tartalmazza csak érintőlegesen, amiket Te leírtál, de ezek nem feltétlenül szükségesek az írás mondanivalójának az objektív megértéséhez, de ettől függetlenül köszönöm a szerző nevében is a további részletek hozzáadását a cikkhez (amik nem változtatnak az írás pártatlanságán szerintem).